Google+ Followers

Thursday, February 26, 2009

Å være seg selv

Hva betyr egentlig det? Å være seg selv. Det er noe jeg tenker på om dagen. Jeg tror det handler om mer enn å si det en mener, mer enn det å ha evnen til å slappe av sammen med forskjellige typer mennesker. Jeg tror det har noe å gjøre med å våge å drømme og å følge drømmene sine. Det handler om å bruke de evnene og gavene en har fått, i stedet for å gjemme dem bort under en unnskylding om at en ikke er god nok eller flink nok og at andre kan så mye bedre. Men en forutsetning for å kunne være seg selv, må jo være at en selv vet hvem en er. Har du noen tanker om temaet, så skriv gjerne en kommentar. Mulig det kommer mer om dette om ikke så lenge.