Google+ Followers

Wednesday, July 08, 2009

The little book of letting go"There are only three things you need to let go of:
judging, controlling and being right. Release these three and you will have the whole mind and twinkly heart of a child."

...

"Those in our lives who make the most meaningful and enduring contributions to who we are have dared to take their place among equals. The world stares in amazement at the glittering adornments of the ego, but only those who walk beside us in love and equality reach our heart and transform us."Hugh Prather, The little book of letting go

Tuesday, July 07, 2009

Å risikere

Å le er å risikere å bli tatt for å være dum
Å gråte er å risikere å bli oppfattet som sentimental
Å komme en annen i møte er å risikere å bli involvert
Å vise følelser er å risikere å blottlegge sitt egentlige jeg
Å gi uttrykk for sine ideer ,sine drømmer, er å risikere å tape ansikt
Å gi kjærlighet er å risikere å ikke få noe igjen
Å leve er å risikere å dø
Å håpe er å risikere fortvilelse

Men du må risikere noe, for den største faren i ditt liv er å ikke risikere
Den person som ikke risikerer, gjør ingen ting, har ingen ting, er ingen ting
Han kan kanskje unngå lidelse og sorg, men han kan rett og slett ikke
forandre seg, føle, vokse, elske - leve.

Bare en person som risikerer er fri.

(Hugh Prather)